Guziki

Struktura własnościowa, majątek

Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej.

Mienie przedszkola stanowi własność Miasta Kutno, będące w administrowaniu.

Przedszkole jest jednostką organizacyjną Miasta Kutno nie posiadającą osobowości prawnej.

AKTYWA TRWAŁE: 

budynek: 4.672.000 (szacunek z 2012 roku)

urządzenia techniczne i maszyny: 27.279.04

stan biblioteki: 2.343,85

wyposażenie: 437.771.15

stan na dzień 31.XII.2017 roku

Metadane strony

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

18-01-2018 - Edycja treści.

03-09-2017 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

23-03-2014 - Edycja treści.

05-10-2012 - Edycja treści.

27-01-2011 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 126