Guziki

Status prawny

Przedszkole Miejskie nr 1 5 „Bajka” w Kutnie działa na zasadzie jednostki budżetowej .

Przedszkole działa na podstawie :

  1. Uchwały Nr 134/XIII/99 Rady Miejskiej w Kutnie z dnia 25 maja 1999 roku w sprawie utworzenia jednostek budżetowych – Przedszkoli Miejskich. 
  2. Ustawy z dnia 07 września 1991 roku - Ustawy o Systemie Oświaty (Dz.U.z 2004 r. Nr 256, poz. 2572) ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 marca 2009 roku o zmianie Ustawy o Systemie Oświaty (Dz.U. z 2009 r. Nr 56, poz. 458).
  3. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz.U. Z 2006 r. Nr 97, poz. 674) ze zmianami z 2009 roku (Dz.U. z 2009r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97,poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706).
  4. Rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz.U. Nr 61, poz. 624) ze zmianami z 14 marca 2007 roku (Dz.U. z 2007r. Nr 35, poz. 222).
  5. Statutu Przedszkola Miejskiego nr 15 „Bajka” w Kutnie.

Metadane strony

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

19-01-2018 - Edycja treści.

03-09-2017 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 151