Guziki

Opłaty

PODSTAWA PRAWNA

UCHWAŁA NR L/485/14 RADY MIASTA KUTNO z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych, oddziałach przedszkolnych działających w szkołach podstawowych lub innych publicznych formach wychowania przedszkolnego dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto Kutno.

UCHWAŁA NR XXXII/341/17 RADY MIASTA KUTNO z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie opłat za świadczenia za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych oraz innych publicznych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto Kutno

Opłaty za czesne i żywienie przyjmowane są od 10 do 15 każdego miesiąca.

W przypadku, gdy dzień ten jest ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień płatności uważa się najbliższy dzień powszedni.

Płatności przyjmowane są w godz. :

Opłata za uczęszczanie dziecka do przedszkola wynosi 1 zł za każdą godzinę pobytu poza podstawą programową ( podstawa programowa od godz.8:00 -13:00).

OPŁATA ŻYWIENIOWA:

dzienna stawka żywieniowa wynosi 7,00 zł

Metadane strony

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

31-01-2018 - Edycja treści.

18-01-2018 - Edycja treści.

03-09-2017 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

23-03-2014 - Edycja treści.

05-10-2012 - Edycja treści.

25-01-2011 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 161