Guziki

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa i zasady ich udostępniania:

  1. księga zarządzeń dyrektora przedszkola,
  2. spis inwentaryzacyjny,
  3. planowanie, sprawozdawczość,
  4. rejestr inwestycji i remontów (książka obiektu budowlanego),
  5. rejestr korespondencji,
  6. ewidencja pieczęci i pieczątek,
  7. ewidencja delegacji służbowych,
  8. protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej,
  9. protokoły posiedzeń Rady Rodziców,
  10. archiwum przedszkolne.

Rejestrów zawierających dane osobowe nie udostępnia się osobom postronnym, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926)

Dokumenty archiwalne są udostępniane na terenie przedszkola osobom upoważnionym na ich wniosek.

Sposoby i zasady udostępniania danych zawartych w rejestrach i ewidencjach.

Dokumenty udostępniane są powołanym do tego organom kontrolującym na terenie placówki.

 

Metadane strony

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

03-09-2017 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 112