Guziki

Kontrola zarządcza

 

ZARZĄDZENIA DOTYCZĄCE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

Zarządzenie Nr 01/2013 Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 15 „Bajka” w Kutnie –

Regulamin kontroli zarządczej

Zarządzenie Nr 02/2013 Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 15 „Bajka” w Kutnie w sprawie zasad i trybu wyznaczenia celów jednostki, określanie mierników

Zarządzenie Nr 03/2013 Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 15 „Bajka” w Kutnie przyjęcie regulaminu kontroli wewnętrznej.

Regulamin organizacyjny wraz ze schematem organizacyjnym w Przedszkolu Miejskim nr 15 „Bajka” w Kutnie - Zarządzenie Nr 03/2010 Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 15 „Bajka” w Kutnie z dnia 10.12.2010r

Zarządzenie Nr 01/2011 Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 15 „Bajka” w Kutnie z dnia 03.01.2011r w sprawie zapewnienia pracownikom przedszkola okularów korygujących wzrok

Zarządzenie Nr 18/2010 Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 15 „Bajka” w Kutnie z dnia 14.12.2010 . w sprawie zakładowego planu kont

Zarządzenie Nr 17/2010 Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 15 „Bajka” w Kutnie z dnia 14.12.2010 r. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze  w Przedszkolu Miejskim nr 15 „Bajka” w Kutnie

Zarządzenie Nr 16/2010 Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 15 „Bajka” w Kutnie z dnia 14.12.2010 r. Instrukcja w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Przedszkolu Miejskim nr 15 „Bajka” w Kutnie

Zarządzenie Nr 15/2010 Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 15 „Bajka” w Kutnie z dnia 12.12.2010 r. Instrukcja zarządzania w sprawie ochrony zabezpieczeń systemów informatycznych w Przedszkolu Miejskim nr 15 „Bajka” w Kutnie

Zarządzenie Nr 14/2010 Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 15 „Bajka” w Kutnie z dnia 10.12.2010 r. Instrukcja szkoleń PPOŻ w Przedszkolu Miejskim nr 15 „Bajka” w Kutnie

Zarządzenie Nr 13/2010 Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 15 „Bajka” w Kutnie z dnia 10.12.2010 r. Instrukcja szkolenia pracowników w zakresie BHP w Przedszkolu Miejskim nr 15 „Bajka” w Kutnie

Zarządzenie Nr 12/2010 Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 15 „Bajka” w Kutnie z dnia 10.12.2010 r. Regulamin przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej, odzieży, obuwia roboczego i środków higieny osobistej w Przedszkolu Miejskim nr 15 „Bajka” w Kutnie

Zarządzenie Nr 11/2010 Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 15 „Bajka” w Kutnie z dnia 10.12.2010 r. w sprawie wykonywania badań lekarskich pracowników Przedszkola Miejskiego nr 15 „Bajka” w Kutnie

Zarządzenie Nr 10/2010 Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 15 „Bajka” w Kutnie z dnia 10.12.2010 r. Regulamin zamówień publicznych osobistej w Przedszkolu Miejskim nr 15 „Bajka” w Kutnie

Zarządzenie Nr 09/2010 Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 15 „Bajka” w Kutnie z dnia 10.12.2010 r. Kodeks Etyczny Pracowników Przedszkola Miejskiego nr 15 „Bajka” w Kutnie

Zarządzenie Nr 08/2010 Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 15 „Bajka” w Kutnie z dnia 10.12.2010 r. Regulamin przetwarzania danych osobowych w Przedszkolu Miejskim nr 15 „Bajka” w Kutnie

Zarządzenie Nr 07/2010 Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 15 „Bajka” w Kutnie z dnia 10.12.2010 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów

Zarządzenie Nr 06/2010 Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 15 „Bajka” w Kutnie z dnia 10.12.2010 r. Rozliczanie delegacji służbowych w Przedszkolu Miejskim nr 15 „Bajka” w Kutnie

Zarządzenie Nr 05/2010 Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 15 „Bajka” w Kutnie z dnia 10.12.2010 r. Instrukcja podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych pracowników zatrudnionych w Przedszkolu Miejskim nr 15 „Bajka” w Kutnie

Zarządzenie Nr 01/2010 Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 15 „Bajka” w Kutnie z dnia 25.05.2010 r. Ocena ryzyka zawodowego pracowników w Przedszkolu Miejskim nr 15 „Bajka” w Kutnie

Zarządzenie Nr 07/2009 Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 15 „Bajka” w Kutnie z dnia 30.11.2009 r. Instrukcja archiwalna w Przedszkolu Miejskim nr 15 „Bajka” w Kutnie

Zarządzenie Nr 06/2009 Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 15 „Bajka” w Kutnie z dnia 30.11.2009 r. Instrukcja gospodarki majątkiem trwałym i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Przedszkolu Miejskim nr 15 „Bajka” w Kutnie

Zarządzenie Nr 05/2009 Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 15 „Bajka” w Kutnie z dnia 30.11.2009 r. Instrukcja w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Przedszkolu Miejskim nr 15 „Bajka” w Kutnie

Zarządzenie Nr 04/2009 Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 15 „Bajka” w Kutnie z dnia 10.08.2009 r. Instrukcja w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Przedszkolu Miejskim nr 15 „Bajka” w Kutnie

Zarządzenie Nr 04/2009 Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 15 „Bajka” w Kutnie z dnia 10.08.2009 r. Instrukcja obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów w Przedszkolu Miejskim nr 15 „Bajka” w Kutnie

DOKUMENTY DOTYCZĄCE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

  1. Procedura przepływu informacji w Przedszkolu Miejskim nr 15 „Bajka” w Kutnie 
  2. Regulamin wynagradzania z dnia 01.04.2010 r.
  3. Regulamin zasad gospodarowania środkami z ZFŚS w Przedszkolu Miejskim nr 15 „Bajka” w Kutnie z dnia 15.01.2008 r.
  4. Regulamin Pracy z dnia 09.10.2003 r.
  5. Regulamin przyznawania nagród za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej dla pracowników administracyjno-obsługowych w Przedszkolu Miejskim nr 15 „Bajka” w Kutnie z dnia 06.10.1993r.

Metadane strony

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

19-01-2018 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 123