Guziki

Zasady naboru

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

Rekrutacja do Przedszkola Miejskiego nr 15 „Bajka” w Kutnie będzie trwała od 02 marca 2018 r. do 16 marca 2018 r.

Wnioski o przyjęcie kandydata do przedszkola prosimy składać w sekretariacie przedszkola w godz.7:30-15:30.

Wniosek będzie można pobrać w sekretariacie przedszkola lub na stronie internetowej.

Zarządzenie Nr 12/2018 Prezydenta Miasta Kutno z dnia 26.01.2018 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 dla przedszkoli miejskich oraz innych form wychowania przedszkolnego, dla których Miasto Kutno jest organem prowadzącym.

Uchwała Nr XXXVI/366/17 RADY MIASTA KUTNO z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których Miasto Kutno jest organem prowadzącym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

UCHWAŁA NR XXXVIII/374/17 RADY MIASTA KUTNO z dnia 21 kwietnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI/366/17 Rady Miasta Kutno w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których Miasto Kutno jest organem prowadzącym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Oświadczenie dotyczące rodziny wielodzietnej.

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.

Oświadczenie o zatrudnieniu.

Oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do funkcjonującej w pobliżu szkoły lub żłobka miejskiego.

Oświadczenie rodzica o uczęszczaniu w minionym roku szkolnym do innego przedszkola lub żłobka miejskiego.

Rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 15 "Bajka" w Kutnie w bieżącym roku szkolnym proszeni są o wypełnienie deklaracji pozostania dziecka w przedszkolu i złożenie jej w terminie od 12.02.2018 r. do 20.02.2018 r.w sekretariacie przedszkola.

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

Metadane strony

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

31-01-2018 - Edycja treści.

18-01-2018 - Edycja treści.

03-09-2017 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

16-02-2015 - Edycja treści.

11-02-2015 - Edycja treści.

20-03-2014 - Edycja treści.

05-10-2012 - Edycja treści.

25-01-2011 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 146