Guziki

Plany pracy

W Przedszkolu Miejskim nr 15 „Bajka” w Kutnie obowiązują następujące plany pracy:

  1. Roczny Plan Pracy Przedszkola 
  2. Miesięczne plany pracy dla poszczególnych grup wiekowych
  3. Plan nadzoru pedagogicznego
  4. Plany pracy zajęć dodatkowych
  5. Plany pracy powołanych zespołów nauczycieli do pracy w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
  6. Plan pracy logopedy

Wszystkie dokumenty do wglądu w placówce.

Metadane strony

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

03-09-2017 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 122