Guziki

Zarządzenia

Rok 2017

Zarządzenie nr 5/2017 z dnia 14.09.2017 Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 15 „Bajka” w Kutnie w sprawie powołania zespołu do spraw badania absolwentów Przedszkola Miejskiego nr 15 „Bajka” w Kutnie

Zarządzenie nr 5/2017 z dnia 14.09.2017 Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 15 „Bajka” w Kutnie w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej w Przedszkolu Miejskim nr 15 „Bajka” w Kutnie

Zarządzenie nr 4/2017 z dnia 14.09.2017 Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 15 „Bajka” w Kutnie w sprawie powołania zespołu do udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Zarządzenie nr 3/2017 z dnia 16.05.2017 Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 15 „Bajka” w Kutnie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.

Zarządzenie nr 2/2017 z dnia 06.04.2017 Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 15 „Bajka” w Kutnie w sprawie powołania zespołu do opracowania raportu ze stanu gotowości dzieci 6 letnich do podjęcia nauki w szkole

Zarządzenie nr 1/2016 z dnia 09.01.2017 Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 15 „Bajka” w Kutnie w sprawie organizacji pracy przedszkola w okresie feryjnym


Rok 2016

Zarządzenie nr 10/2016 z dnia 05.10.2016 Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 15 „Bajka” w Kutnie w sprawie powołania zespołu do udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Zarządzenie nr 9/2016 z dnia 15.09.2016 Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 15 „Bajka” w Kutnie w sprawie powołania zespołu do analizy zadań Koncepcji Pracy Przedszkola i ewentualnych modyfikacji

Zarządzenie nr 8/2016 z dnia 15.09.2016 Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 15 „Bajka” w Kutnie w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej

Zarządzenie nr 7/2016 z dnia 15.09.2016 Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 15 „Bajka” w Kutnie w sprawie powołania zespołu do spraw badania losów absolwentów

Zarządzenie nr 6/2016 z dnia 30.06.2016 Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 15 „Bajka” w Kutnie w sprawie powołania zespołu do opracowania Rocznego planu Pracy Przedszkola na rok szkolny 2016/2017

Zarządzenie nr 5/2016 z dnia 30.05.2016 Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 15 „Bajka” w Kutnie w sprawie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Przedszkolu miejskim nr 15 „Bajka” w Kutnie

Zarządzenie nr 4/2016 z dnia 30.05.2016 Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 15 „Bajka” w Kutnie w sprawie powołania zespołu do opracowania raportu ze stanu gotowości dzieci 5-6 letnich do podjęcia nauki w szkole

Zarządzenie nr 3/2016 z dnia 30.05.2016 Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 15 „Bajka” w Kutnie w sprawie pracy Komisji Rekrutacyjnej dotyczącej postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2016/2017

Zarządzenie nr 2/2016 z dnia 01.02.2016 Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 15 „Bajka” w Kutnie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

Zarządzenie nr 1/2016 z dnia 01.02.2016 Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 15 „Bajka” w Kutnie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rekrutacji do Przedszkola Miejskiego nr 15 „Bajka” w Kutnie na rok szkolny 2016/2017


Rok 2015

Zarządzenie nr 9/2015 z dnia 10.09.2015 Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 15 „Bajka” w Kutnie w sprawie ustalenia warunków zwolnienia z opłat za Przedszkole Miejskie nr 15 „Bajka” w Kutnie

Zarządzenie nr 8/2015 z dnia 10.09.2015 W sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej.

Zarządzenie nr 7/2015 z dnia 10.09.2015 W sprawie powołania zespołu do spraw badania losów absolwentów.

Zarządzenie nr 6/2015 z dnia 30.06 2015 W sprawie pracy komisji rekrutacyjnej dotyczącej postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2015/2016

Zarządzenie nr 5/2015 z dnia 30.06 2015 w sprawie powołania zespołu do opracowania rocznego planu pracy Przedszkola Miejskiego nr 15 Bajka w Kutnie na rok szkolny 2015/2016

Zarządzenie nr 4/2015 z dnia 25.05.2015 W sprawie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Przedszkolu Miejskim  nr 15 Bajka w Kutnie

Zarządzenie nr 3/2015 z dnia 11.03.2015 W sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.

Zarządzenie nr 2/2015 z dnia 11.03.2015 W sprawie zatwierdzenia regulaminu rekrutacji Przedszkola Miejskiego nr 15 Bajka w Kutnie

Zarządzenie nr 1/2015 z dnia 28.01.2015 W sprawie organizacji pracy w dniach 2-13 02.2015 roku w związku z urlopami nauczycieli.

Metadane strony

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

18-01-2018 - Edycja treści.

03-09-2017 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

25-09-2015 - Edycja treści.

23-03-2014 - Edycja treści.

05-10-2012 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 236