Guziki

Uchwały

UCHWAŁY RADY PEDAGOGICZNEJ W ROKU KALENDARZOWYM 2017

Uchwała nr 13/2017 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 15 „Bajka” z dnia 21.12.2017 w sprawie zaopiniowania zmian w organizacji pracy przedszkola na rok szkolny 2017/2018

Uchwała nr 12/2017 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 15 „Bajka” z dnia 29.11.2017 w sprawie uchwalenia Statutu Przedszkola Miejskiego nr 15 „Bajka: w Kutnie

Uchwała nr 11/2017 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 15 „Bajka” z dnia 04.10.2017 w sprawie zaopiniowania zmian w organizacji pracy przedszkola na rok szkolny 2017/2018

Uchwała nr 10/2017 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 15 „Bajka” z dnia 04.10.2017 w sprawie zaopiniowania zmian w organizacji pracy przedszkola na rok szkolny 2017/2018

Uchwała nr 9/2017 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 15 „Bajka” z dnia 21.09.2017 w sprawie zaopiniowania Planu Finansowego Przedszkola Miejskiego nr 15 „Bajka” na rok 2018

Uchwała nr 8/2017 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 15 „Bajka” z dnia 21.09.2017 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku dyrektora o przyznanie nauczycielowi nagrody Prezydenta Miasto Kutno

Uchwała nr 7/2017 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 15 „Bajka” z dnia 14.09.2017 w sprawie zatwierdzenia Organizacji Doskonalenia Zawodowego na rok szkolny 2017/2018

Uchwała nr 6/2017 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 15 „Bajka” z dnia 14.09.2017 w sprawie zaopiniowania zmian w organizacji pracy przedszkola na rok szkolny 2017/2018

Uchwała nr 5/2017 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 15 „Bajka” z dnia 28.08.2017 w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Przedszkola Miejskiego nr 15 „Bajka” w Kutnie na rok szkolny 2017/2018

Uchwała nr 4/2017 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 15 „Bajka” z dnia 28.08.2017 w sprawie zaopiniowania zmian w organizacji pracy przedszkola na rok szkolny 2017/2018

Uchwała nr 3/2017 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 15 „Bajka” z dnia 08.06.2017 w sprawie w organizacji pracy przedszkola w miesiącu lipcu 2017 roku

Uchwała nr 2/2017 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 15 „Bajka” z dnia 06.04.2017 w sprawie w organizacji pracy przedszkola na rok szkolny 2017/2018

Uchwała nr 1/2017 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 15 „Bajka” z dnia 08.02.2017 w sprawie zaopiniowania zmian w organizacji pracy przedszkola na rok szkolny 2016/2017


UCHWAŁY RADY PEDAGOGICZNEJ W ROKU KALENDARZOWYM 2016

Uchwała nr 16/2016 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 15 „Bajka” z dnia 26.10.2016 w sprawie zaopiniowania zmian w organizacji pracy przedszkola na rok szkolny 2016/2017

Uchwała nr 15/2016 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 15 „Bajka” z dnia 05.10.2016 w sprawie zmian w organizacji pracy przedszkola na rok szkolny 2016/2017

Uchwała nr 14/2016 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 15 „Bajka” z dnia 26.09.2016 w sprawie innowacji pedagogicznej w Przedszkolu miejskim nr 15 „Bajka” w Kutnie

Uchwała nr 13/2016 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 15 „Bajka” z dnia 21.09.2016 w sprawie zaopiniowania projektu planu finansowego na rok 2017-01-25

Uchwała nr 12/2016 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 15 „Bajka” z dnia 21.09.2016 w sprawie opinii dotyczącej wniosku dyrektora o przyznanie nauczycielowi nagrody Prezydenta Miasta Kutno

Uchwała nr 11/2016 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 15 „Bajka” z dnia 15.09.2016 w sprawie zatwierdzenia Organizacji doskonalenia Zawodowego na rok szkolny 2016/2017

Uchwała nr 10/2016 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 15 „Bajka” z dnia 31.08.2016 w sprawie opinii programów nauczania przedstawionych przez nauczycieli dyrektorowi do realizacji od roku szkolnego 2016/2017

Uchwała nr 9/2016 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 15 „Bajka” z dnia 31.08.2016 w sprawie zatwierdzenia planu pracy przedszkola na rok szkolny 2016/2017

Uchwała nr 8/2016 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 15 „Bajka” z dnia 31.08.2016 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmian organizacji pracy przedszkola na rok szkolny 2016/2017

Uchwała nr 7/2016 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 15 „Bajka” z dnia 31.08.2016 w sprawie zmian do Statutu Przedszkola Miejskiego nr 15 „Bajka” w Kutnie

Uchwała nr 6/2016 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 15 „Bajka” z dnia 30.06.2016 w sprawie opinii w przedmiocie powierzenia stanowiska wicedyrektora.

Uchwała nr 5/2016 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 15 „Bajka” z dnia 30.05.2016 w sprawie organizacji pracy na rok 2016/2017

Uchwała nr 4/2016 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 15 „Bajka” z dnia 28.04.2016 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zamiaru przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 15 „Bajka” w Kutnie pani Agnieszce Sobczyk.

Uchwała nr 3/2016 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 15 „Bajka” z dnia 26.02.2016 w sprawie wyrażenia opinii o pracy dyrektora placówki.

Uchwała nr 2/2016 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 15 „Bajka” z dnia 03.02.2016 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany organizacji pracy przedszkola na rok szkolny 2015/2016

Uchwała nr 1/2016 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 15 „Bajka” z dnia 26.01.2016 w sprawie zmian do Statutu Przedszkola Miejskiego nr 15 „Bajka” w Kutnie


UCHWAŁY RADY PEDAGOGICZNEJ W ROKU KALENDARZOWYM 2015

Uchwała nr 14/2015 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 15 „Bajka” z dnia 27.10.2015 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany organizacji pracy przedszkola na rok szkolny 2015/2016

Uchwała nr 13/2015 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 15 „Bajka” z dnia 01.10.2015 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany organizacji pracy przedszkola na rok szkolny 2015/2016

Uchwała nr 12/2015 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 15 „Bajka” z dnia 01.10.2015 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany organizacji pracy przedszkola na rok szkolny 2015/2016

Uchwała nr 11/2015 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 15 „Bajka” z dnia 21.09.2015 w sprawie zaopiniowania projektu planu finansowego Przedszkola na rok 2016.

Uchwała nr 10/2015 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 15 „Bajka” z dnia 21.09.2015 w sprawie opinii dotyczącej wniosku dyrektora o przyznanie nauczycielowi nagrody Prezydenta Miasta Kutno.

Uchwała nr 9/2015 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 15 „Bajka” z dnia 21.09.2015 w sprawie zmian do Statutu Przedszkola Miejskiego Nr 15 „Bajka” w Kutnie

Uchwała nr 8/2015 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 15 „Bajka” z dnia 10.09.2015  w sprawie zatwierdzenia doskonalenia zawodowego na rok szkolny 2015/2016

Uchwała nr 7/2015 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 15 „Bajka” z dnia 31.08.2015 w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Przedszkola Miejskiego Nr 15 „Bajka” w Kutnie na rok szkolny 2015/2016

Uchwała nr 6/2015 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 15 „Bajka” z dnia 31.08.2015 w sprawie zmiany do organizacji pracy z dniem 1.09.2015 roku

Uchwała nr 5/2015 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 15 „Bajka” z dnia 30.06.2015 w sprawie organizacji pracy przedszkola w miesiącu sierpniu 2015 roku.

Uchwała nr 4/2015 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 15 „Bajka” z dnia 25.05.2015 w sprawie organizacji pracy przedszkola na rok szkolny 2015/2016

Uchwała nr 3/2015 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 15 „Bajka” w sprawie zmiany organizacji pracy przedszkola z dniem 18.05.2015 roku.

Uchwała nr 2/2015 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 15 „Bajka” z dnia 16.04.2015 w sprawie zmian do statutu Przedszkola Miejskiego nr 15 „Bajka” w Kutnie

Uchwała nr 1/2015Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 15 „Bajka” w sprawie zmiany organizacji pracy przedszkola z dniem 01.04.2015 roku.

Uchwała nr 11/2014 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 15 „Bajka” w sprawie zmiany organizacji pracy przedszkola na rok szkolny 2014/2015 z dniem 02.01.2015 rok


UCHWAŁY RADY PEDAGOGICZNEJ W ROKU KALENDARZOWYM 2014

Uchwała nr 10/2013 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 15 „Bajka” w Kutnie z dn. 05.11.2014 r. w sprawie zmiany organizacji pracy przedszkola na rok szkolny 2014/2015 z dniem 10.11.2014.

Uchwała nr 9/2014 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 15 „Bajka” w Kutnie z dn. 2710.2014 r. w sprawie zmiany organizacji pracy przedszkola na rok szkolny 2014/2015 z dniem 03.11.2014 roku

Uchwała nr 8/2013 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 15 „Bajka" w Kutnie z dn. 2710.2014 r. w sprawie zmiany organizacji pracy przedszkola na rok szkolny 2014/2015 z dniem 03.11.2014 roku

Uchwała nr 7/2014 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 15 „Bajka” w Kutnie z dn. 01.10.2014 r. w sprawie zmiany organizacji pracy przedszkola na rok szkolny 2014/2015 z dniem 01.10.2014 roku

Uchwała nr 6/2014 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 15 „Bajka” w Kutnie z dn15.09.2014 r. w sprawie opinii dotyczącej wniosku dyrektora o przyznanie nauczycielowi nagrody Prezydenta Miasta Kutno

Uchwała nr 5/2014 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 15 „Bajka” w Kutnie z dn. 15.09 2014 r. w sprawie zatwierdzenia organizacji doskonalenia zawodowego na rok szkolny 2014/2015

Uchwała nr 4/2014 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 15 „Bajka” w Kutnie z dn. 29.08.2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu Pracy Przedszkola Miejskiego nr 15 „Bajka w Kutnie Na rok szkolny 2014/2015

Uchwała nr 3/2014 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 15 „Bajka” w Kutnie z dn.28.08.2014 r. w sprawie zmiany do organizacji pracy przedszkola na rok szkolny 2014/2015.

Uchwała nr 2/2013 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 15 „Bajka” w Kutnie z dn. 25.02.2013 r. w sprawie zmiany organizacji pracy z dniem 25.02.2013r.

Uchwała nr 1/2013 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 15 „Bajka” w Kutnie z dn. 14.01.2013 r. w sprawie opinii dotyczącej wniosku Dyrektora o przyznanie nauczycielowi Medalu Złotego za Długoletnią Służbę.

Metadane strony

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

18-01-2018 - Edycja treści.

03-09-2017 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

26-01-2017 - Edycja treści.

25-09-2015 - Edycja treści.

19-01-2015 - Edycja treści.

25-03-2014 - Edycja treści.

05-10-2012 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 212