Guziki

Rada Rodziców

Rada Rodziców Przedszkola Miejskiego Nr 15 „ Bajka” w Kutnie, zwana dalej Radą, działa na podstawie artykułów 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991r. ( Dz. U. Nr. 425, z późniejszymi zmianami ) oraz Statutu Przedszkola Miejskiego Nr 15 „ Bajka”

Rada Rodziców opracowała „Regulamin” swojej działalności oraz „ Plan budżetowy”, który jest do wglądu w sekretariacie placówki.

Rada Rodziców Przedszkola Miejskiego Nr 15 „Bajka” informuje, iż na zebraniu ustalono składkę na rok szkolny 2017/2018 w wysokości 100 zł płatną jednorazowo lub w dwóch ratach w terminach: do 14 października – 50 złotych do 15 lutego – 50 złotych

Płatności można dokonać u intendenta przedszkola lub u przedstawiciela Rady Rodziców w poszczególnych grupach.

Fundusze z Rady Rodziców przeznaczone są na:

  1. teatrzyki organizowane na terenie przedszkola, bale,
  2. dekoracje
  3. zabawki dla dzieci w grupach
  4. upominki, książki, nagrody
  5. dojazdy (w przypadku trudnych warunków atmosferycznych) na - przedstawienia teatralne do KDK-u
  6. inne wydatki wynikające z potrzeby sytuacji

Metadane strony

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

18-01-2018 - Edycja treści.

03-09-2017 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

21-01-2015 - Edycja treści.

20-03-2014 - Edycja treści.

05-10-2012 - Edycja treści.

25-01-2011 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 161