Guziki

Dyrekcja

DYREKTOR PRZEDSZKOLA : mgr Agnieszka Sobczyk

Dyrektor jest organem placówki uprawnionym do kierowania jej bieżącą działalnością i reprezentowania jej na zewnątrz.

Kompetencje Dyrektora określa art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz Statut Przedszkola.

Kompetencje Dyrektora znajdują się w Statucie Przedszkola


WICEDYREKTOR: mgr Bogusława Koziak

Kompetencje Wicedyrektora Przedszkola

Metadane strony

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

19-01-2018 - Edycja treści.

03-09-2017 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

25-01-2011 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 194